• Napredne funkcije

   Sve napredne funkcije su besplatno dostupne našim korisnicima (bez dodatne nadoknade). Ukoliko vaš telefon prema proizvođačkoj specifikaciji podržava ove funkcionalnosti, možete ih samostalno aktivirati preko svog telefonskog aparata.

   Za aktivaciju dodatnih usluga upišite kod iz tabele pritiskom tastera na telefonu.
    

   Brzo biranje

   80*p*broj
   Aktivacija
   80*p**
   Deaktivacija

   Preusmeravanje svih poziva

   72*broj*
   Aktivacija
   72**
   Deaktivacija

   Preusmeravanje poziva
   u slučaju zauzeća ili nejavljanja

   73*broj*
   Aktivacija
   73**
   Deaktivacija
    

    

   Skrivanje prikaza broja
   za sve pozive

   74*
   Aktivacija
   75*
   Deaktivacija

   Poziv na čekanju

   76*
   Aktivacija
   77*
   Deaktivacija

   Govorna pošta

   78*
   Aktivacija
   79*
   Deaktivacija
    

    

   Skrivanje prikaza broja
   samo za naredni poziv

   67*broj
   Aktivacija
    
    
    
    

   Aktiviranjem usluge preusmeravanja poziva svaki preusmereni poziv se naplaćuje u skladu sa ponudom sa cenovnikom za destinaciju prema kojoj je poziv preusmeren.